Тил Таңлаў
ҚОСЫЛЫНЫЗ:

БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСИ

Ҳәр ҳәпте сайын 864 орта толқын (864АМ) жийлигинде берилтуғын қарақалпақ тилиндеги еситтириўлеримиздиң ўақыт кестеси.(Нөкис ўақты)
Ўақты Шемби Екшемби
21:40 Радиодан Қудай Сөзин Тыңлаң Радиодан Қудай Сөзин Тыңлаң
21:55 Келешектен үмит еткен ҳаяллар